Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
αλεστικοί νερόμυλοι Κύπρου,οι (μελέτη)


Επισυνάπτεται μελέτη της Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου. Γενική αναφορά στους μύλους στην Κύπρο με αναφορά στις πηγές ενέργειάς τους και επικέντρωση στους νερόμυλους.
Περιγραφή Χώρου

Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σκεύη - εργαλεία
ανάολος,ο
Το υπερυψωμένο πετρόκτιστο τμήμα του νερόμυλου, εντός του οποίου πέφτει το νερό που δίνει την κίνηση στη φτερωτή.  
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Rizopoulou-Egoumenidou E. (2004), “Corn grinding watermills in Cyprus (18th – mid 20th centuries)” στο Handbook Conference Papers, Jorge Miranda (εκδ.), Amadora, Recreios da Amadora, Boticas, 25 September – 2 October 2004, 11th Symposium of the International Molinological Society (TIMS, Portugal 2004), 50-62.
Ριζοπούλου–Ηγουμενίδου Ε., Μυριανθεύς Δ., Χατζηχριστοφή Φρ. (2002), «Ο νερόμυλος στον Πύργο Λεμεσού», Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2002, 381-400.
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
αλευρόμυλοι,οι
Το ψωμί ήταν πολύ σημαντικό σ' ένα γεύμα. Για την παρασκευή του χρησιμοποιούσαν όχι μόνο σιταρένιο αλεύρι, αλλά και κριθαρένιο, που ήταν πολύ πιο φθηνό. Για το άλεσμα του σιταριού και του κριθαριού [...] πήγαιναν στους αλευρόμυλους...
Κεφαλόβρυσο (Κυθρέας-μελέτη)
Επισυνάπτεται μελέτη της Ε. Ηγουμενίδου για το Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια
νερόμυλοι,οι
Νερόμυλος στον Πύργο Λεμεσού (μελέτη)
Επισυνάπτεται ανασκαφική έρευνα των Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου Ε., Μυριανθεύς Δ., Χατζηχριστοφή Φρ.
Υδροκίνητοι μύλοι Κύπρου (μελέτη)
Επισυνάπτονται δυο μελέτες της Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου  με θέματα:  “Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου. Καταγραφή, έρευνα, δημοσίευση” και “Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου στην ιστορική τους διάσταση”,


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής