Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Ενδιαφέρει Κυπριακές Βομηχανίες Τροφίμων και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
Η χρηματοδότηση που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα δεν καλύπτει δυστυχώς κάποια σημαντικούς τομείς που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για να είναι πιο ολοκληρωμένο το έργο. Αυτά αφορούν:

  1. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων με κυπριακές συνταγές- όπου θα μπορεί ο επισκέπτης να καταχωρεί δικές του συνταγές. Έτσι θα μπορούμε να συλλέγουμε σε συνεχή βάση συνταγές από όλη την Κύπρο και από το εξωτερικό.
  2. Τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιγνιδιών για παιδιά
  3. Την παρουσίαση της ιστορίας των κυπριακών βιομηχανιών τροφίμων
  4. Την παρουσίαση της ιστορίας των διαφημίσεων τροφίμων στην Κύπρο.
  5. Τη μετάφραση του υλικού στα αγγλικά, ούτως ώστε να μπορεί να προβληθεί στο εξωτερικό και να είναι προσβάσιμο σε τουρίστες.
  6. Την επεξεργασία του υλικού ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με δυσκολίες στην όραση.

Είμαστε βέβαιοι πως κατανοείτε πλήρως την τεράστια σημασία που έχει η δημιουργία ενός τέτοιου μουσείου και τη συμβολή που μπορεί να έχει στην προβολή ενός σημαντικού μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Εάν σας ενδιαφέρει να συνεισφέρετε στο έργο, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής