Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Κεφαλόβρυσο (Κυθρέας-μελέτη)


Επισυνάπτεται μελέτη της Ε. Ηγουμενίδου για το Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια

Κατεστραμμένος μύλος στην Κυθρέα (2006).Rizopoulou-Egoumenidou E. (2008) 390.


Περιγραφή Χώρου

Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Rizopoulou-Egoumenidou Euphrosyne, Kythrea – Kephalovryso (Head-Spring): A Paradise in the Past, a Distorted Landscape in the Present', in Christoph Bartels and Claudia Kuepper-Eichas (eds.), Cultural Heritage and Landscapes in Europe. Landschaften: Kulturelles Erbe in Europa. (Bochum, Germany, 2008), 385-392.
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
αλεστικοί νερόμυλοι Κύπρου,οι (μελέτη)
Επισυνάπτεται μελέτη της Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου. Γενική αναφορά στους μύλους στην Κύπρο με αναφορά στις πηγές ενέργειάς τους και επικέντρωση στους νερόμυλους.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής