Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Σε ποιούς απευθύνεται το έργο

Το έργο απευθύνεται σε όλο τον Κυπριακό πληθυσμό, όπως επίσης και σε ενδιαφερόμενους επισκέπτες από το εξωτερικό. Το περιεχόμενο του Μουσείου θα περιλαμβάνει κατηγορίες υλικού, ειδικά διαμορφωμένες για τις κάτωθι κατηγορίες πληθυσμού:

 

  • Γενικό κοινό
  • Μαθητές
  • Ειδικοί τροφίμων
  • Επιστήμονες -ερευνητές
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής