Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε διδακτικές προτάσεις εκπαιδευτικών, εργασίες παιδιών και παρουσιάσεις.

Μπορείτε να μας στέλνετε το υλικό σας, για όποιο θέμα αφορά στα παραδοσιακά τρόφιμα & διατροφή, όπως επίσης και σε παραδοσικά σκεύη, εργαλεία, αλλά και ιστορία των τροφίμων, για να το ανεβάσουμε.


Παρουσιάσεις για τις θεματικές ενότητες:
Σταφύλι
Ελιά
Σιτάρι
Τυροκομικά προϊόντα
Γλυκά
Πίτες

Σταφύλι- Α΄ ΔημοτικούΕλιά- Β΄ ΔημοτικούΣιτάρι- Γ΄ ΔημοτικούΤυροκομικά- Δ΄ ΔημοτικούΓλυκά - Ε΄ ΔημοτικούΠίττες- Στ΄ ΔημοτικούΜαγειρική για παιδιά, με κυπριακές συνταγές.Υλικό για ενότητες-θέματα από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.Δραστηριότητες στο Δημοτικό Β΄ Λιοπετρίου για την εβδομάδα της Τυροφάγου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής