Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Στόχοι του έργου

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη ενός σημαντικού μέρος του πολιτισμού της Κύπρου, και συγκεκριμένα αυτό που αφορά στα τρόφιμα και τα διατροφικά πρότυπα του λαού της, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση που θα προσεγγίζει την ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική, διατροφική, άλλα και περιβαλλοντική διάσταση του θέματος.

 

Παράλληλος στόχος είναι η συγκέντρωση, διάσωση, οργάνωση και παρουσίαση του συναφούς υλικού με τη μορφή ενός Εικονικού Μουσείου, το οποίο θα αποτελεί μία περιεκτική βάση δεδομένων  έτσι ώστε ο υπάρχων πλούτος  να είναι προσβάσιμος από το μέσο Κύπριο πολίτη, τους ομογενείς στο εξωτερικό, τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, τουρίστες, οργανωμένα σύνολα (π.χ. Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών), σύνδεσμοι (Σύνδεσμος Διατροφολόγων) , υπηρεσίες (π.χ. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού και Υπ. Γεωργίας), επιχειρήσεις και βιοτεχνίες τροφίμων  ανά πάσα στιγμή. Ακολουθούν οι θεματικές Ενότητες Μουσείου:

 

  1. Παραδοσιακές κυπριακές συνταγές. Διατροφική αξιολόγηση.
  2. Εξέλιξη συγκεκριμένων τροφίμων και εδεσμάτων, όπως είναι τα διάφορα προϊόντα δημητριακών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα αυτοφυών ειδών, και πώς αυτά έχουν επηρεαστεί από την ιστορική διαδρομή του νησιού και την επαφή του με άλλους λαούς.
  3. Διαιτητικές συνήθειες των κατοίκων τις Κύπρου σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Τυπικά μενού και βασικά εδώδιμα είδη ανάλογα και με την τεχνολογική πρόοδο και τις τελετουργικές εκδηλώσεις κάθε εποχής. Διατροφική αξιολόγηση των παραπάνω.
  4. Είδη των μαγειρικών σκευών και άλλων εργαλείων και μέσων που χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για την παραγωγή , μεταποίηση , εμπόριο και παρασκευή τροφίμων και φαγητών (π.χ. γεωργικά εργαλεία, αποθηκευτικά σκεύη, μαγειρικά σκεύη, εστίες μαγειρέματος, σκεύη σίτισης)
  5. Διαχρονική παρουσίαση του τρόπου παραγωγής διαφόρων βασικών για την κυπριακή κουζίνα, εδώδιμων υλικών, όπως  του ελαιολάδου, των ελιών, του κρασιού, του ψωμιού και των άλλων προϊόντων του σιταριού, των φρούτων, των ξηρών καρπών, των λαχανικών ,των  άγριων χόρτων,και των προιόντων κρέατος και γάλακτος.
  6. Χρήση διαφόρων εδώδιμων υλικών τόσο στη διατροφή όσο και σε άλλες καθημερινές ανάγκες. (π.χ. φαρμακευτικές, καλλωπιστικές κ.α) καθώς και η συμβολική τους σημασία.
  7. Διαχρονική παρουσίαση  των τεχνικών, χώρων παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων (οικίες, βιοτεχνίες, αγορές, μοναστήρια)

 

Το υλικό θα συνοδεύεται από φωτογραφικό και οπτικοαουστικό υλικό για τα παραδοσιακά τρόφιμα και υλικά (κατά διατροφικές μερίδες).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής