Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Πρόσκληση για Κατάθεση Υλικού
Ο γαστρονομικός μας πλούτος (συνταγές, γνώσεις, φωτογραφικό και οπτικοαουστικό υλικό) είναι μέρος της ιστορικής μας κληρονομιάς και αποτελεί κοινή ιδιοκτησία όλων μας. Βοηθήστε να συλλεχθεί και να καταγραφεί για να διασωθεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενεές.

Όλοι οι συνεργάτες και όσοι καταθέσουν υλικό για το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων & Διατροφής, θα αναφέρονται ονομαστικά τόσο κάτω / δίπλα από το κείμενο / φωτογραφία που καταθέτουν, όσο και στο χώρο των συνεργατών.

Εάν έχετε υλικό ή σας ενδιαφέρει να εμπλακείτε στο έργο, επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε εμείς. Όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα, σύντομη περιγραφή υλικού ή προτεινόμενη συνεισφορά, τηλέφωνο είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής