Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Μελλοντικά σχέδια

Μελλοντικά το έργο μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει και τις ακόλουθες ενότητες:

 

  • Καταστήματα πώλησης τροφίμων. Διαχρονική παρουσίασή τους κατά είδος τροφίμου καθώς και κατά αρχιτεκτονικό στυλ.
  • Μαγειρικές τεχνικές. Παρουσίαση της ιστορικής τους εξέλιξης στο νησί.
  • Ποιοι κατά καιρούς ήταν αναμεμειγμένοι στην παραγωγή των τροφίμων. Κτίρια και βιομηχανίες που υπήρχαν (αρχαία εργοστάσια κλπ). Πώς εξελίχθηκαν οι διάφορες εξειδικεύσεις για την παραγωγή και παρασκευή τροφίμων στην Κύπρο.
  • Διαφημίσεις για τα τρόφιμα. Ιστορική αναδρομή.
  • Η ενδυμασία σε σχέση με την διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, διαχρονικά.
  • Ιστορία κυπριακών βιομηχανιών τροφίμων.
  • Βιβλία για την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή.
  • Εξέλιξη κάποιων βιομηχανοποιημένων προϊόντων (π.χ. η ιστορία του μπισκότου στην Κύπρο, η ιστορία των παιδικών τροφών)
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με στόχο τόσο την ιστορική ξενάγηση των παιδιών, αλλά και την ενεργητική τους συμμετοχή.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής