Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Οφέλη του έργου

Τα βασικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου είναι:


  • η διάσωση και η προβολή, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, ενός σημαντικού μέρους του άυλου πολιτισμού της Κύπρου, 
  • η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού, σε σχέση με την ιστορική ταυτότητα των Κυπριακών τροφίμων για τη διεκδίκηση της ιδιοτυπίας σε διεθνές επίπεδο όταν χρειαστεί,
  • η προαγωγή της βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής ξεχασμένων Κυπριακών εδεσμάτων,
  • η προαγωγή του εμπορίου και των εξαγωγών των Κυπριακών τροφίμων,
  • η αξιοποίηση της κυπριακής διατροφής ως βασικού στοιχείου για τον εμπλουτιμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προίοντος
  • η ευαισθητοποίηση των νέων και η συνειδητοποίηση από μέρους τους της σημασίας που έχει η διαφύλαξη και η συνέχιση της παραδοσιακής διατροφής  και
  • η ενίσχυση του ενδιαφέροντος  για την παραδοσιακή διατροφή με θετικές επιπτώσεις  για επιστροφή σε υγιεινή διατροφή όσον το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής