Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: cyfoodmuseum at gmail.com
Τηλέφωνο: 99295150
Φαξ: 22770676

Διεύθυνση:
Γιώργος Χρυσάνθου
Aναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φόρμα Επικοινωνίας


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής