Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Κατηγορίες Επιχορηγήσεων
Ζητούμε τη συνεισφορά σας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μεταξύ άλλων τους ακόλουθους στόχους:

 • Τη δημιουργία βάσης δεδομένων με κυπριακές συνταγές - όπου θα μπορεί ο επισκέπτης να καταχωρεί δικές του συνταγές. Έτσι θα μπορούμε να συλλέγουμε σε συνεχή βάση συνταγές από όλη την Κύπρο και από το εξωτερικό.
 • Τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιγνιδιών για παιδιά.
 • Την παρουσίαση της ιστορίας των κυπριακών βιομηχανιών τροφίμων.
 • Την κινηματογραφική και φωτογραφική αποτύπωση της γαστρονομικής μας παράδοσης.
 • Την παρουσίαση της ιστορίας των διαφημίσεων τροφίμων στην Κύπρο.
 • Τη μετάφραση του υλικού στα αγγλικά, ούτως ώστε να μπορεί να προβληθεί στο εξωτερικό και να είναι προσβάσιμο σε τουρίστες.
 • Την επεξεργασία του υλικού ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με δυσκολίες στην όραση.DIAMOND LEVEL SPONSOR (€20.000)

 
 • Αναφορά στο Μουσείο σε εκδηλώσεις του χορηγού και χορήγηση υλικού(μετά από έγγραφη αποδοχή των συγγραφέων) για ετοιμασία υλικού της εταιρείας.
 • Διαφημίσεις με σύνδεση από την κύρια σελίδα της ιστοσελίδας για 7 έτη
 • Το όνομα και το logo του χρηματοδότη να φαίνεται στο πρόγραμμα των δημοσιογραφικών διασκέψεων και των συνεδρίων
 • Σύνδεση από την κύρια ιστοσελίδα του Μουσείου στην ιστοσελίδα της εταιρείας με το logo της εταιρείας στην κύρια σελίδα του Μουσείου.
 • Εμφάνιση του ονόματος και του logo του χρηματοδότη στο δίπτυχο που θα παραχθεί και θα διανεμηθεί σε όλες τις εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πλάνο διάχυσης.
 • Αναφορά στο χρηματοδότη στα άρθρα που θα σταλούν στον τύπο, στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές
 • Το υλικό και το logo της εταιρείας που παρουσιάζει την ιστορία της θα μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου (κείμενο, συνοδευτικές φωτογραφίες και ευελιξία στις επιλογές από οπτικο-ακουστικές εφαρμογές)

GOLD LEVEL SPONSOR (€10.000)

 • Διαφημίσεις με σύνδεση από την κύρια σελίδα της ιστοσελίδας για 3 έτη
 • Το όνομα και το logo του χρηματοδότη να φαίνεται στο πρόγραμμα των δημοσιογραφικών διασκέψεων και των συνεδρίων
 • Σύνδεση από την κύρια ιστοσελίδα του Μουσείου στην ιστοσελίδα της εταιρείας με το logo της εταιρείας στην κύρια σελίδα του Μουσείου.
 • Εμφάνιση του ονόματος και του logo του χρηματοδότη στο δίπτυχο που θα παραχθεί και θα διανεμηθεί σε όλες τις εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πλάνο διάχυσης.
 • Αναφορά στο χρηματοδότη στα άρθρα που θα σταλούν στον τύπο, στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές
 • Το υλικό και το logo της εταιρείας που παρουσιάζει την ιστορία της θα μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου (κείμενο, συνοδευτικές φωτογραφίες και ευελιξία στις επιλογές από οπτικοακουστικές εφαρμογές)

SILVER LEVEL SPONSOR (€5.000)

 • Σύνδεση από την ιστοσελίδα του Μουσείου (υλικό της εταιρείας) στην ιστοσελίδα της εταιρείας με το logo της εταιρείας στην κύρια σελίδα του Μουσείου.
 • Διαφημίσεις κάτω από το σχετικό πεδίο ή με σύνδεση από τη ιστοσελίδα του υλικού της εταιρείας για ένα έτος.
 • Εμφάνιση του ονόματος και του logo του χρηματοδότη στο δίπτυχο που θα παραχθεί και θα διανεμηθεί σε όλες τις εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πλάνο διάχυσης.
 • Το υλικό και το logo της εταιρείας που παρουσιάζει την ιστορία της θα μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου. (κείμενο, συνοδευτικές φωτογραφίες και 2 επιλογές από οπτικοακουστικές εφαρμογές π.χ. slideshow)

BRONZE LEVEL SPONSOR (€3.000)

 • Εμφάνιση του ονόματος και του logo του χρηματοδότη στο δίπτυχο που θα παραχθεί και θα διανεμηθεί σε όλες τις εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πλάνο διάχυσης.
 • Το υλικό και το logo της εταιρείας που παρουσιάζει την ιστορία της θα μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου (κείμενο, συνοδευτικές φωτογραφίες και μία επιλογή από οπτικοακουστικές εφαρμογές π.χ. slideshow)

HONORABLE MENTION €1.000)

 • Το υλικό και το logo της εταιρείας που παρουσιάζει την ιστορία της θα μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου (απλό κείμενο με συνοδευτικές φωτογραφίες)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής