Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Βικιπαίδεια. Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, «Αμυγδαλόπαστα», https://el.wikipedia.org/wiki/Αμυγδαλόπαστα.


  • Σχετική Βιβλιογραφία


Σχετική Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
μάρτσιπαν ή μάρ(τ)ζιπαν,το
Αμυγδαλόπαστα. Ενσωματώθηκε στην κυπριακή κουζίνα κατά τα νεότερα χρόνια, αν και η χρήση του αμυγδάλου σε παραδοσιακά γλυκά προϋπήρχε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής