Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
αποθηκευτικοί χώροι σπιτιού (ρόβοι, σέντε),οι
Περιγραφή Χώρου

Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Βάσιλας Κ. Χ. (1995), Άχνα. Γενεαλογικό δέντρο και άλλα σχετικά, Έκδοση Συνδέσμου Αχνιωτών, Λονδίνο.
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
Ζωοτροφές
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
αποθήκες σιτηρών Συνεργατικής,οι
Περιγραφή των νεότερων αποθηκών σιτηρών. Αναφορά σ' αυτές του χωριού Τρικώμου.
γούφα,η
Υπόγειο δωμάτιο-λάκκος για την αποθήκευση σιτηρών.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής