Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
αποθήκες σιτηρών Συνεργατικής,οι


Περιγραφή των νεότερων αποθηκών σιτηρών. Αναφορά σ' αυτές του χωριού Τρικώμου.
Περιγραφή Χώρου

Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Ιωαννίδης Π. (2010), Τρίκωμο: Το Κεφαλοχώρι της Καρπασίας (Παράδοση - Ιστορία - Άνθρωποι), τ. Β΄ (1878 μ.Χ. - 2010 μ.Χ.), Λευκωσία.
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
σιτάρι,το
Η καλλιέργεια και η χρήση του σιταριού μεταφέρθηκε στη Κύπρο από τη Μέση Ανατολή την εποχή το χαλκού. Η σημαντικότητα του σιταριού φαίνεται από τη φράση που χρησιμοποιούσαν οι Κύπριοι « Όταν γεωρκήση η Μεσαρκά [Μεσαορία,η = η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανάμεσα στα όρη Τρόοδος και Πενταδάκτυλος], χορταίνουν μανάδες και παιδιά, και όταν γεωρκήση η Πήλα πεθανίσκουν που την πείνα».
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
αποθηκευτικοί χώροι σπιτιού (ρόβοι, σέντε),οι
γούφα,η
Υπόγειο δωμάτιο-λάκκος για την αποθήκευση σιτηρών.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής