Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Τα πτηνά στη διατροφή των Κυπρίων τα προϊστορικά και αρχαία χρόνια
Περιγραφή Σιτηρεσίου - Γευμάτων

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Τσαλίκη, Α. (2002) Η πανίδα και η χλωρίδα στην προϊστορική Κύπρο, Αρχαιολογία και Τέχνες, 83, 91-96.
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
πεζούνιν,το
Το (ήμερο) περιστέρι.
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
Κυβερνητικό Ορνιθοτροφείο (Τρίκωμο)
Στην ανατολική είσοδο του χωριού, κοντά στο καφενείο του Μαστρή, λειτουργούσε κυβερνητικό Ορνιθοτροφείο, που προμήθευσε τους κατοίκους με αυγά και πουλερικά.  Κάηκε το 1955.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής