Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Οικιακά έπιπλα και σκεύη


Αναφορά στα ακόλουθα: ταβλοσάνιδο, τριφτοσάνιδο, τραπεζού(δ)ιν, καρέκλες και διάφορα σκαμνιά από αναθρήκα, τοιχάρμαρα, κουζοστάτης,  κούζες, κορίπες του νερού,  πανέρκα, (πανέρια), διάφοροι τύποι κόσκινων:
Κόσκινο του σιμι(δ)αλιού
Κόσιηνο ή ταμπουτσιά
Αρβάλλιν
Κάρτος,
 


Ονομασία - Χρήσεις
Αποθήκευση / Συντήρηση

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σκεύη - εργαλεία
μεσαρούιν,το
Είδος κόσκινου.
πατούριν - πατερόν,το
Είδος κόσκινου.
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Παπαδημητρίου Ε. Κ. (1992), Εθνογραφικά Καρπασίας, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής