Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Rizopoulou-Egoumenidou Euphrosyne (2010), 'Food at Cultural Crossroads: Dietary Habits in Cyprus under Ottoman Rule (1570-1878) as Perceived by Foreign Travellers', in Patricia Lysaght (ed.) in collaboration with Ann Helene Bolstad Skjelbred, “Food and Meals at Cultural Crossroads”, Proceedings of the 17th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Oslo, Norway, September 15-19, 2008 (Novus Press, Oslo 2010), 56-71.


  • Σχετική Βιβλιογραφία


Σχετική Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σιτηρέσιο
Δημητριακά, Φρούτα και Λαχανικά στην Κύπρο τον 16ον αι.
Διατροφικές συνήθειες κατά την Οθωμανική Περίοδο (μελέτη)
Επισυνάπτεται μελέτη στην αγγλική γλώσσα της Ε. Ηγουμενίδου, όπου περιγράφονται οι διατροφικές συνήθειες, όπως τις αντιλαμβάνονταν και τις κατέγραφαν οι περιηγητές που επισκέπτονταν την Κύπρο κατά την Οθωμανική περίοδο (1580-1878).
Ζώα οικιακής κτηνοτροφίας και κρέας (18ος αι.)
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
Δημητριακά, Φρούτα και Λαχανικά στην Κύπρο τον 16ον αι.
Ζώα οικιακής κτηνοτροφίας και κρέας (18ος αι.)


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής