Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Ζώα οικιακής κτηνοτροφίας και κρέας (18ος αι.)
Περιγραφή Σιτηρεσίου - Γευμάτων

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Συνταγές
Κουνέλι αμιαντίτικο
Το συγκεκριμένο φαγητό ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην κοινότητα του Αμιάντου, αλλά ήταν άγνωστο στην πόλη της Λεμεσού. Ξεχωρίζει για τα πλούσια αρώματα, και τον προσεγμένο τρόπο παρασκευής και παρουσίασής του.
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Mariti Giovanni, Travels in the Island of Cyprus. Translated from the Italian [Lucca 1769] by C.D. Cobham, London 1971 (First published, London 1869).
Rizopoulou-Egoumenidou Euphrosyne (2010), 'Food at Cultural Crossroads: Dietary Habits in Cyprus under Ottoman Rule (1570-1878) as Perceived by Foreign Travellers', in Patricia Lysaght (ed.) in collaboration with Ann Helene Bolstad Skjelbred, “Food and Meals at Cultural Crossroads”, Proceedings of the 17th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Oslo, Norway, September 15-19, 2008 (Novus Press, Oslo 2010), 56-71.
Σχετικό Περιεχόμενο - Τεχνικές παρασκευής τροφίμων
αβτέλιασμαν,το
Ασθένεια που προσβάλλει κατοικίδια και παραγωγικά ζώα.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής