Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
αλακάτιν,το


Το πηγάδι από το οποίο η άντληση του νερού γίνεται με μάγγανο.

 

 

«Παραδοσιακό αλακάτι. Το ζώο έχει δεμένα τα μάτια, για να έχει την εντύπωση ότι προχωρεί σε ευθεία γραμμή, ενώ στην πραγματικότητα περπατάει συνεχώς γύρω από το πηγάδι» <br/> Πηγή: Χάρης Χ. (2009), Η Βατιλή που γνώριζα, Εν Τύποις, Λευκωσία


Ονομασία - Χρήσεις
Γεωργία / Κτηνοτροφία

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σκεύη - εργαλεία
αμμαδκιά,η - αμμάθκια,τα
Παρωπίδα του ζώου από φύλλα φοινικιάς.  
δουκάνη,η
Εργαλείο για το λιάνισμα των δημητριακών. Χρησιμοποιείται στο αλώνισμα.
θερνάτζ̆ιν (θερνάτζιν) - πενταόντιν,το
Εργαλείο για το αλώνισμα.
ξυλαλάκατον,το
Ξύλινη ζωοκίνητη κατασκευή με την οποία γινόταν η άντληση νερού από τα πηγάδια.
Χρειώδη γεωργού
Επισυνάπτεται κείμενο με διάφορα εργαλεία που ήταν απαραίτητα για τον γεωργό: Ξυστούρης Σ. (1980) 286-292.
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Ιωνάς Ι. (2001), Τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ΧΧΧVΙΙ, Λευκωσία.
Κυπρή Θ. Δ. (επιμ.) (1983 [2003²]), Υλικά διά την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου, Μέρος Β΄, Γλωσσάριον Ξενοφώντος Π. Φαρμακίδου, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, IX, Λευκωσία.
Παπαδημητρίου Ε. Κ. (1992), Εθνογραφικά Καρπασίας, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία.
Πολιτιστικός Σύνδεσμος η 'Ασσια, «Ζωή και ο Τόπος: Συμπληρωματικές Ασχολίες των Γεωργών», http://www.assia.org.cy/index.php/zoi-kai-topos/economy-drastiriotita/2010-03-23-09-01-26/144-occupation-farmers?start=1.
Χάρης Χ. (2009), Η Βατιλή που γνώριζα, Εν Τύποις, Λευκωσία.
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
νερό,το
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
ζεξ̆ιά (ζεξιά),η
Το χρονικό διάστημα που το ζώο εργάζεται συνεχώς στο αλακάτι [μαγγανοπήγαδο].Όταν γίνεται αναφορά σε αριθμός ζεξ̆ιών χωραφιού σημαίνει μονάδα επιφάνειας.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής