Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Νέα & Ανακοινώσεις
Traditional Food – For better education and job opportunities (TradiFlavours) ( 14/01/2019 )

Traditional Food – For better education and job opportunities (TradiFlavours)

Cyprus Food and Nutrition Museum started from the 1st of September 2018 the implementation of the Erasmus+ KA2 project «Traditional Food – For better education and job opportunities (TradiFlavours)», co-financed by the EU .


Α.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα Erasmus με θέμα :

Traditional Food – For better education and job opportunities (TradiFlavours)
 
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος  αναφέρεται στη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας σε ενήλικες που ενδιαφέρονται στη δραστηριοποίηση στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας παραδοσιακών τροφίμων, παρέχοντας τους εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω διαδραστικής πλατφόρμας και εργαστηρίων .

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στις ομάδες ενηλίκων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, και λιγότερες δεξιότητες

Τα θέματα των εκπαιδεύσεων περιλαμβάνουν εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών τροφίμων, εκπαιδεύσεις στην απόκτηση δεξιοτήτων παρουσίασης και επικοινωνίας καθώς και ψηφιακών δεξιοτήτων , μάρκετιγκ μέσω κοινωνικών δικτύων και επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες.

 

English: The basic aim of the project is to create new job opportunities for the adults by creating interactive training for gaining high quality skills and competences according to adult learners needs (especially adults with fewer opportunities, low-skilled or low qualified adults)

Traditional food preparation and presentation, taken as basis for creating the adult learners training, will be used for improving and extending the available learning opportunities for adult learners, inclusive intercultural learning, integration and better education of the adult learners with fewer opportunities, motivate them to become lifelong learners and develope entrepreneurial mindset.

Working together at transnational level, and using previous experience in EU projects and the project's topics, we will be able to better analyse and document the particular adult learners needs, create strong profile of the modern adult learner and their methods of learning, select which traditional food preparation techniques can be integrated in the training as non-formal teaching approaches for gaining and improving the essential skills as communication, foreign languages learning, cultural adaptation, digital literacy, marketing etc.

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ


Β.ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Το παρόν έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (1.9 2018 ως  31.08.2020) και σε αυτό συμμετέχουν, εκτός από το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφήςοι ακόλουθοι 3 οργανισμοί .

Συντονιστής:

A.B.A.T Balkania – Skopje Balkan Association for alternative tourism  www.balkania-association.com

Εταίροι:

●       GAL Maiella Verde   www.maiellaverde.it

●       Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie www.balkanagency.org

●       Cyprus Food and Nutrition Museum foodmuseum.cs.ucy.ac.cy

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥΓ.ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος αφορούν:

1.Στις ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των εταίρων
2. Στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας
, με υλικό που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων που εργάζονται στο τομέα της παραγωγής παραδοσιακών τροφίμων ή ατόμων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό αυτού του τομέα. Τα θέματα που θα καλύπτονται περιλαμβάνουν:

Ενότητα 1: βασικό λεξιλόγιο παρασκευής τροφίμων, στα αγγλικά

Ενότητα 2: Παραδοσιακά τρόφιμα και φαγητά στις 4 συμμετέχουσες χώρες (ομοιότητες και διαφορές)

Ενότητα 3: Προετοιμασία παραδοσιακών φαγητών για άτομα που ακολουθούν ειδικά διατροφικά πλάνα

Ενότητα 4:  Ασφάλεια τροφίμων, νομοθεσία, κανονισμοί και εφαρμογή.

Ενότητα 5: Ανάπτυξη βιώσιμων και κερδοφόρων επιχειρήσεων στον τομέα των παραδοσιακών τροφίμων.

3. Στη συλλογή καλών πρακτικών, με τη μορφή ενός βιβλίου, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στο διαδίκτυο,  αναφορικά  με την εκπαίδευση ενηλίκων (οργανισμοί που προσφέρουν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, πηγές και υλικό που είναι διαθέσιμο δωρεάν, ανάγκες ενηλίκων στην αγορά εργασίας, καλές πρακτικές και προγράμματα που προσφέρονται από διαφορετικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων)
4.Στη
   διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων.

English:The project includes training activity in form of blended learning of adults, where adult learners will take the training modules via the interactive e-platform (virtual learning) and selected adults will take part in the learning mobility in Italy, 6 days training per mobility, for the practical part of the training.

Module 1 - Cook and learn language

Module 1 includes lessons for learning English through cooking, but also lessons for learning few words and phrases in Italian, Macedonian, Greek and Bulgarian, cooking terminology and useful everyday dialogs.

 Module 2 - Traditional food in partner countries

Learning about the traditional food in North Macedonia, Italy, Cyprus and Bulgaria, making comparison and discovering similarities, discovering unique and typical dishes for these 4 countries, that unfortunately have been forgotten or less known.

Module 3 - Preparation of traditional food for people on special diets Module 4- Food safety standards Module 5 - Turning traditional food into profitable business.

Module 3 - Preparation of traditional food for people on special diets

Traditional food includes use of ingredients and processes that sometimes are not good for the people on special diets. This module enables to learn how to cook the food in traditional way with respect to diverse health needs and diets, by substituting some ingredients and improving some cooking processes.

Module 4- Food safety standards

Basics of the current food safety standards, regulations and processes

 Module 5 - Turning traditional food into profitable business

In the past years, we are witnesses of the increased demand for locals where you can enjoy in traditional food degustation and the creative use of the traditional food as source for employment and tourism promotion. Participants will learn how to develop entrepreneurial mind-set and how they can turn traditional food into profitable business, what are the business opening procedures and regulations in the partner countries, what it needs to become sustainable entrepreneur, but also which skills are requested by the labor market for finding job in the rural and agritourism, gastronomy tourism, traditional restaurants etc.

Module 6 - Gastromarketing

Module 6 enables to learn what skills are needed and how adequately to present the local tradition, knowledge and culture by using the traditional food, how the traditional food was served in the past, the dishes (material and shape)that have been used, which food was served in combination with which, but also how to improve their IT skills and use the IT technology to ”communicate” the local tradition, knowledge, culture and food (social media, blogs, e-Newsletters etc).

Module 7 - Traditional Food Menu

Module 7 will be a form of database/ a cook book of the traditional dishes of Macedonia, Italy, Cyprus and Bulgaria, every dish will be presented with detailed ingredients, cooking technology, calories and professional pictures/videos.

The Intellectual Outcomes resulting from the project are :

IO1 Reference book for adult learners profiling and adult education opportunities

IO2 Interactive digital platform with e-learning component "TradiFlavours"

IO3 TradiFlavours training path

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ


Δ.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Πέρα από την γνωριμία με το κάθε συμμετέχοντα οργανισμό, τις δράσεις και τα προγράμματά του, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε διακρατική συνάντηση που θα διεξαχθεί για μια βδομάδα, το 2010, στην Ιταλία σε θέματα που αφορούν τα παραδοσιακά τρόφιμα.


Ε.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  εκπαιδευτήρια τεχνικής εκπαίδευσης, αναπτυξιακές εταιρείες, οργανισμούς κατάρτισης στελεχών βιομηχανιών και παραγωγών τροφίμων και  άλλους  τυχόν  ενδιαφερόμενους , που θα ενδιαφέρονταν να επωφεληθούν μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα.
Εάν ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε ή να συμβάλετε με οποιοδήποτε τρόπο , παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.

ΣΤ. ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα οφέλη όσων θα συμμετάσχουν  αφορούν στα εξής:
•    συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις - επίσκεψεις (θα καλυφθούν όλα τα έξοδα)
•    παρακολούθηση επιμόρφωσης σε κάθε διακρατική συνάντηση, για την οποία δίνεται και σχετικό πιστοποιητικό
•    δικτύωση με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη  που προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση στο αγροδιατροφικό τομέα.
•    απόκτηση σημαντικών εμπειριών στην διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
•    δικτύωση με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο, οι οποίοι παρουσιάζουν  κοινά ενδιαφέροντα 
•    συνεργασία στη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων με αμοιβαία οφέλη

Η υποχρέωση όσων θα συμμετάσχουν αφορά στην συμβολή σε κάποια/ες από τις δράσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.


ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΥΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: http://tradiflavours.eu/


1st and 2nd transnational meeting

2nd meeting in Abruzzo -Italy.1.5-3.5.19


2nd meeting in Abruzzo -Italy.1.5-3.5.19

Kick off meeting in Skopje 20-22.1.19

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ


Cyprus Food Museum Page : http://bit.do/tradiflavoursCYFOODMUSEUM
----------------------------------------------------------------------------
Project number:
2018-1-MK01-KA204-047143
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


ΠερισσότεραΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής