Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Europeana Food and Drink
http://foodanddrinkeurope.eu

The project

Europeana Food and Drink is a project funded by the

European Commission under the CIP ICT Policy Support Programme (ICT PSP) that aims at promoting the wider re-use of the digital resources available through Europeana. Focusing on the rich and vibrant European food and drink culture and heritage, Europeana Food and Drink wishes to engage the general public, creative industries, cultural heritage organisations and the food and drink industries in creating, sharing, learning and making use of food- and drink related content. The project will run from January 2014 to June 2016.


Participants

Europeana Food and Drink brings together 28 partners from across 16 European countries and is led by the UK-based Collections Trust. Leading content providers, creative technologists and creative industry partners are working together in order to create an evocative suite of commercial applications and products featuring food- and drink related content catered to specific audiences.


Areas of interest and objectives

The project investigates three main themes:

• My Food and Drink Life –focusing on the personal and domestic aspects of food and drink; • Food and Drink in the Community –focusing on the social and community aspects of food and drink;

• The Food and Drink Industry – focusing on the cultivation, manufacture, production and distribution of food and drink. Europeana Food and Drink will achieve its objectives by:

• Discovering, preparing, licensing and uploading 50,000 – 70,000 unique high-quality digital assets and their associated metadata to Europeana

• Engaging the general public, retailers and distributors in campaigns and in piloting and crowding activities to encourage them to share and make use of food- and drink related content

• Working with creative industry partners to develop a suite of innovative creative and commercial applications

• Enhancing unique ideas via Open Innovation Challenges and extending the Europeana Open Labs network

• Developing and sharing new knowledge, understanding and guidance on successful public/private partnerships focused on digital cultural content.


The Cyprus Food Museum’s role

Our participation in the Europeana Food and Drink Project is to encompass the following:

• provide content and metadata to the project through our food and drink archive
• identify and communicate with our existing food and drink networks
• support dissemination and awareness-raising activities within the Cypriot cultural community and Creative Industries as well as more broadly across the European community
• work with Creative Industry partners for the development of commercial applications, and contribute to the development and critical assessment of effective partnerships between the Creative Industries and the culture sector
• provide specialist knowledge and expertise in the structuring of a schema foe the description of food and drink-relates content
• contribute to the development of the Europeana Food and Drink Virtual Exhibition

 

http://foodanddrinkeurope.eu

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

Newsletter 6

Newsletter 7

Newsletter 8

Newsletter 9

Αφίσα creative ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αφίσα culture  ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Poster creative

Poster culture_V1
Poster culture_V2
Final posters

Η πολιτιστική κληρονομιά της εμπορικής επωνυμίας
Κληρονομιά και επιχειρήσεις
Σύντομη επισκόπηση του προγράμματος Europeana Food and Drink

Open up your Collection and join the Europeana Food and Drink Family

 

Το Έργο Europeana Food and Drink προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό να λάβει μέρος!

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής