Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Δημοτικό Σχολείο Ορούντας (1993), Η Ορούντα.


  • Σχετική Βιβλιογραφία


Σχετική Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σκεύη - εργαλεία
άλετρον,το
Παραδοσιακό γεωργικό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί για να οργώσουν τη γη.  
δρεπάνιν,το
Δρεπάνι ή δρέπανος ή δρεπάνη: εργαλείο που χρησιμοποιείται στον θερισμό για τη συγκομιδή καρπού.
ζεμπίλιν,το
ζυός - ζυγός,ο
θερνάτζ̆ιν (θερνάτζιν) - πενταόντιν,το
Εργαλείο για το αλώνισμα.
Θκιαρτοσάνιδο, το
Σανίδι όπου πλάθουν ψωμιά, κουλούρια και άλλα αρτοποιήματα
κόσ̆σ̆ινον (κόσσινον),το
Το κόσκινο.
Σανίδα, η
Κομμάτι σανιδιού με βαθουλώματα.Την χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές όταν ζυμώνουν. Ονομάζεται και βουπποσανίδα ή γουπποσανίδα ή βουπποσάνιον ή γουπποσάνιον ή πινακωτές
Φουρνέφκιο, το
Αναφέρεται και ως φουρνόφκιο
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
Δεισιδαιμονίες που σχετίζονται με τρόφιμα
Αναφέρονται στην Ορούντα αλλά και σ' όλη την Κύπρο
Ζωοτροφές
Παραγεμιστό Ορούντας
Παραδοσιακό φαγητό που φτιάχνεται στην Ορούντα.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής