Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

 
Σύνδεσμοι (19)

Βρέθηκαν 19 εγγραφές, εμφανίζονται από 16 έως 19.Πρώτη Προηγούμενη 1234 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
Μουσείο άρτου στην Αμφίκλεια
Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου απαρτίζεται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
- Ο κύκλος του ψωμιού «από τον σπόρο στο αλεύρι»
- Καλλιέργεια, συλλογή, παραγωγή, μέτρημα, μεταφορά, αλεστική
- Ο κύκλος του ψωμιού «από το αλεύρι στο ψωμί»
Προετοιμασία, παρασκευή, πλάσιμο, διάκοσμος, ψήσιμο
- «Το ψωμί στον κύκλο της ζωής - από τη γέννηση μέχρι το θάνατο»
- «Το ψωμί στον κύκλο του χρόνου»
Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου
Στο παλαιό μηχανουργείο της Αγροτικής έπαυλης Αθαλάσσας, φιλοξενείται η συλλογή παλαιών αντικειμένων αγροτικής ζωής του Τμήματος Γεωργίας, ένα υλικό που αντικατοπτρίζει την ιστορία της Κυπριακής γεωργίας. Η ιδέα για την ίδρυση γεωργικού μουσείου τοποθετείται στα 1982. Η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 1500 αντικείμενα από την προβιομηχανική κοινωνία της Κύπρου, που χρονολογούνται από το 18ο - 20ο αιώνα. Περιλαμβάνει επίσης και τα πρώτα μεγάλα γεωργικά μηχανήματα.
ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ: Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη
Το έργο αφορά στην εφαρμογή τοπικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας προβάλλοντας τις διαστάσεις της ποιότητας των χαρακτηριστικών – μοναδικών διατροφικών τοπικών προϊόντων.
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εκδόσεις του Τμήματος Γεωργίας, για παραδοσικά τρόφιμα και συνταγές κυπριακών εδεσμάτων. Το υλικό αυτό έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εικονικού Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής