Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Η διατροφή των Κυπρίων κατά τη φραγκοκρατία και βενετοκρατία (μελέτη Ν. Παταπίου)


Οι πηγές για τη συγκέντρωση υλικού που αφορά στα τρόφιμα και στη διατροφή των Κυπρίων, κατά τα χρόνια της φραγκοκρατίας δεν είναι τόσο πλούσιες όσο είναι οι πηγές μας κατά τη βενετοκρατία, γιατί, στη δεύτερη περίπτωση διαθέτουμε εκτός των άλλων πηγών και αρχειακό υλικό προερχόμενο από τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας.

Επινάπτεται πολυσέλιδη μελέτη όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει σημαντικές λεπτομέρειες, άγνωστες μέχρι τώρα.


Περιγραφή Σιτηρεσίου - Γευμάτων

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής