Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Μαγείρισσα, η


μαγείρισσα, μαείρισσα, τσούκκα, κλειστό μαγειρικό σκεύος

Μαγείρισσα ή χύτρα από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, πρώιμος 7ος αι.
Χ. Μπακιρτζής, 2005. «Περί χύτρας». Στο Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιμ. έκδ.), Βυζαντινών Διατροφή και Μαγειρείαι: Πρακτικά Ημερίδας «Περί της Διατροφής στο Βυζάντιο», σελ. 113. Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.


Ονομασία - Χρήσεις
Παρασκευή Τροφίμων

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σκεύη - εργαλεία
μα(γ)είρισσα,η
Η κατσαρόλα.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής