Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)

ForumFORUM Χώρος Συζήτησης
Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία
http://www.cyprusfoodndrinks.com
Newsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Γάρος, ο


γάρος, γάρον, είδος σάλτσας από εντόσθια ψαριού
Εγχάρακτο ψάρι στον πυθμένα εφυαλωμένης κούπας του 12ου αι. από τη Θήβα. Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, 1999. Βυζαντινά Εφυαλωμένα Κεραμικά: Η Τέχνη των Εγχάρακτων, αρ. 6, σελ. 29. Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.


Ονομασία - Συνταγή

Λειτουργικός & Συμβολικός Ρόλος

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής