Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Σαλτσάριον, το


σαλτσάριον ή σαλτσερόν, γαράριον ή γαρερόν
Το εικονιζόμενο σκεύος βρίσκεται στο Ίδρυμα Πιερίδη (Λάρνακα) και προέρχεται από την Κύπρο. Ύψος 16, διάμετρος βάσης 12,8 εκ. Πιάτο βαθύ, σχήμα σώματος κωνικό, λαβές πεπλατυσμένες, ριχτές, βάση απλή, αποκλίνουσα με θηλή στο κέντρο. Κάτω από το χείλος εμπίεστα τοξύλια. Στο σώμα μεγάλο, σχεδόν στρογγυλό άνοιγμα. Σε άλλα σημεία μικρότερες οπές. Εφυάλωση καφεκίτρινη καλύπτει το πιάτο εσωτερικά (Χ. Μπακιρτζής, 1989, σελ. 62, Πίνακες 13 - αρ. 5, και 38γ).


Ονομασία - Χρήσεις
Παρασκευή Τροφίμων

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής