Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Χώροι πώλησης προϊόντων και δημοτική αγορά
Περιγραφή Χώρου

Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Ιωαννίδης Π. (2010), Τρίκωμο: Το Κεφαλοχώρι της Καρπασίας (Παράδοση - Ιστορία - Άνθρωποι), τ. Β΄ (1878 μ.Χ. - 2010 μ.Χ.), Λευκωσία.
Κοκκινόφτας Κωστής (1989) Άγιος Δημήτριος Μαραθάσας, Λευκωσία
Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
Εμπορικά Κέντρα
Αναφορά κυρίως στο Τρίκωμο ως εμπορικό κέντρο κατά την Τουρκοκρατία


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής