Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Νέα & Ανακοινώσεις
Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Europeana Food and Drink ( 21/11/2014 )

Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα της  Europeana Food and Drink

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής ( http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy) λαμβάνει μέρος ως εταίρος στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας Europeana Food and Drink, με στόχο να προβληθεί η κυπριακή γαστρονομία.
Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων απευθύνει πρόσκληση σε Άτομα, Ερευνητές, Εκπαιδευτικούς, Φωτογράφους, Εταιρείες , Κοινότητες/ Δήμους, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κρατικές Υπηρεσίες και άλλα οργανωμένα σύνολα, που έχουν φωτογραφίες, συνταγές, προφορικές μαρτυρίες και άλλο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για τα τρόφιμα και διατροφικές παραδόσεις του λαού μας, να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, εμπλουτίζοντας τα λήμματα για την Κύπρο.
Το πρόγραμμα και η δράση υποστηρίζεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι και ο εθνικός αντιπρόσωπος στην Europeana.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί ειδικό πιστοποιητικό.
Περισσότερα στα αρχεία:
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -EUROPEANA
Συχνές ερωτήσεις- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ -EUROPEANA και στο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/europeana
http://foodanddrinkeurope.eu/Περισσότερα


Νέα & Ανακοινώσεις
Διαγωνισμός για δημιουργία βίντεο/ταινίας, με θέμα της αειφορία στην παραγωγή τροφίμων, με πρώτο βραβείο 3000 ευρώ
Διαγωνισμός για δημιουργία βίντεο/ταινίας, με θέμα της αειφορία στην παραγωγή τροφίμων, με πρώτο βραβείο 3000 ευρώ
Διαγωνισμός για ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα της γαστρονομίας με πρώτο βραβείο 5000 ευρώ
http://foodanddrinkeurope.eu/challengeone/ Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής ( http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy) λαμβάνει μέρος ως εταίρος στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας Europeana Food and Drink, με στόχο να ψηφιοποιηθεί και να προβληθεί   η αύλη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης που αφορά στη γαστρονομική παράδοση. Στα πλαίσια αυτού του έργου έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός για ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα της γαστρονομίας ...

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής