Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
προσφάγιον,το


Συνοδευτικό έδεσμα μετά το γεύμα.
Πηγή: Wollesen J.T. (2010), Patrons and Patrons on Cyprus: The Frescoes in the Royal Chapel at Pyrga, Έγχρ. Πίνακας 4,176. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies.">
«Λεπτομέρεια του Μυστικού Δείπνου, αρχές 14ου αι., Πηγή: Wollesen J.T. (2010), Patrons and Patrons on Cyprus: The Frescoes in the Royal Chapel at Pyrga, Έγχρ. Πίνακας 4,176. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies." width="200" />


Περιγραφή Σιτηρεσίου - Γευμάτων

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής