Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States)

ForumFORUM Χώρος Συζήτησης
Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορίαhttp://www.cyprusfoodndrinks.com
Newsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Μολόχες με αυγόξιδο
Ονομασία - Συνταγή

Λειτουργικός & Συμβολικός Ρόλος

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Αγγλοκρατία 1878-1960
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Μολόχα
Malva parviflora
Σχετικό Περιεχόμενο - Βραδυνό
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Κυπριακή Δημοκρατία, 1960 - σήμερα
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Μολόχα
Malva parviflora
Σχετικό Περιεχόμενο - Μεσημεριανό
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Μολόχα
Malva parviflora
Σχετικό Περιεχόμενο - Μολόχα
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Μολόχα
Malva parviflora
Σχετικό Περιεχόμενο - Οικίες - Χώρος Παραγωγής
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Μολόχα
Malva parviflora
Σχετικό Περιεχόμενο - Σκόρδο
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Συνταγές
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.
Μολόσιες με σκόρδο
Στην μικρή μου ηλικία, όταν ζούσαμε στην Κώμη Κεπήρ, την κάναμε πιο συχνά, ίσως και μία φορά την εβδομάδα, επειδή παλιά είχαμε ιδιοκτησία μας χωράφια, στα οποία φύτρωναν μολόχες. Άννα Σεργίου, Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Κούρρη Π, Λαζάρου Σ (Επιμ)(2007) Παραδοσιακές συνταγές του χωριού Κυπερούντα.Αδημοσίευτα στοιχεία.
Σχετικό Περιεχόμενο - Τρόφιμα
Μολόχα
Malva parviflora
Σχετικό Περιεχόμενο - Χειμώνας
Μολόσιες βραστές
Καθαρίζουμε τις μολόχες από τα φύλλα και αφήνουμε μόνον τους μικρούς βλαστούς και τα τρυφερά στελέχη.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής