Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States)

ForumFORUM Χώρος Συζήτησης
Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορίαhttp://www.cyprusfoodndrinks.com
Newsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Αγρέλια (άγρια σπαράγγια)


Αγρέλια (άγρια σπαράγγια)


Ονομασία - Προέλευση
Συλλογή

Λειτουργικός & Συμβολικός Ρόλος

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Αγγλοκρατία 1878-1960
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Αγρέλια (σπαράγγια)
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Αγρέλια με τα αυγά
Σερβίρεται σαν ορεκτικό.
Σχετικό Περιεχόμενο - Αυγά
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Αγρέλια με τα αυγά
Σερβίρεται σαν ορεκτικό.
Σχετικό Περιεχόμενο - Βραδυνό
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Ελαιόλαδο
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Σχετικό Περιεχόμενο - Κυπριακή Δημοκρατία, 1960 - σήμερα
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Μεσημεριανό
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Οικίες - Χώρος Παραγωγής
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Σχετικό Περιεχόμενο - Συνταγές
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Αγρέλια με τα αυγά
Σερβίρεται σαν ορεκτικό.
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Κάτζη, Μ. (2000) Οι τροφές που μας έδινε η φύση, Λαογραφική Κύπρος, 30(50), 104-110.
Πανάρετου Α.(1967) Κυπριακή γεωργική λαογραφία, Εκδόσις Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης, Λευκωσία.
Χατζηαυξέντη Κυπρή (1994) Άρδανα Αμμοχώστου, Λευκωσία
Σχετικό Περιεχόμενο - Χειμώνας
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής