Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)

ForumFORUM Χώρος Συζήτησης
Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία
http://www.cyprusfoodndrinks.com
Newsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Αγρέλια (άγρια σπαράγγια)


Αγρέλια (άγρια σπαράγγια)


Ονομασία - Προέλευση
Συλλογή

Λειτουργικός & Συμβολικός Ρόλος

Συμπληρωματικές Πληροφορίες & Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Συνταγές
Αγρέλια (σπαράγγια) με αυγά
http://asteromases.com/archives/3992
Αγρέλια (σπαράγγια) με τα αυγά
Αυτή τη συνταγή την φτιάχναμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επειδή τα αγρέλια  βλαστούσαν την εποχή αυτή. Άννα Σεργίου , Κώμη Κεπήρ, Κερύνειας
Αγρέλια με τα αυγά
Σερβίρεται σαν ορεκτικό.
Σχετικό Περιεχόμενο - Σχετική Βιβλιογραφία
Γεννάδιος, Π. Γ., 1914. Λεξικόν Φυτολογικόν. Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεωνή.
Κάτζη, Μ. (2000) Οι τροφές που μας έδινε η φύση, Λαογραφική Κύπρος, 30(50), 104-110.
Πανάρετου Α.(1967) Κυπριακή γεωργική λαογραφία, Εκδόσις Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης, Λευκωσία.
Χατζηαυξέντη Κυπρή (1994) Άρδανα Αμμοχώστου, Λευκωσία


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής